Home
Sveiki atvykę

KOMANDOS TEIKIAMOS TEISĖS PASLAUGOS:

 • DOKUMENTAI TEISMUI;
 • DOKUMENTAI VALSTYBINĖMS ĮSTAIGOMS;
 • DOKUMENTAI VERSLUI;
 • DOKUMENTAI GYVENTOJAMS;
 • ĮVAIRIOS SUTARTYS;
 • ATSTOVAVIMAS TEISME IR KITOSE VALSTYBINĖSE, PRIVAČIUOSE ĮSTAIGOSE;
 • DOKUMENTAI SKOLOMS IŠIEŠKOTI ES LIETUVOJE IR ES VALSTYBĖSE;
 • ĮMONIŲ STEIGIMAS ES IR KITOSE ŠALYSE
 • TEISINIS ADMINISTRAVIMAS ĮMONĖMS;
 • TEISINĖS KONSULTACIJOS;
 • DOKUMENTAI MIGRACIJAI.
 • REGISTRAVIMAS MOKESČIŲ MOKĖTOJU ES ŠALYSE

SUTARČIŲ TEISĖ:

Tinkamai įvertins Jūsų norimą sudaryti sutartį ir patars dėl nepalankių Jums sąlygų
pakeitimo ar sutarties nutraukimo:

Teisininkai konsultuoja ir rengia:

 • Paskolos sutartis;
 • Pirkimo – pardavimo sutartis;
 • Nuomos sutartis;
 • Distribucijos sutartis;
 • Dovanojimo sutartis;
 • Daikto nuomos sutartis;
 • Daikto panaudos sutartis;
 • Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;
 • Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;
 • Mainų sutartis;
 • Finansinės nuomos (lizingo) sutartis
 • Paslaugų teikimo sutartis;
 • Preliminari sutartis;
 • Atstovavimo sutartis;
 • Rangos sutartis;
 • Pervežimo sutartis;
 • Reikalavimo teisų perleidimo sutartis;
 • Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis;
 • Autorinė sutartis;
 • Hipotekos sutartis;
 • Jungtinės veiklos sutartis;
 • Vedybų (ikivedybinė, povedybinė) sutartis;
 • Vekselio rengimas;
 • Darbo sutartis;
 • Darbo sutartis su užsieniečiais;
 • Darbo sutartis su vadovu;
 • Kolektyvinė sutartis;
 • Nekonkuravimo susitarimas;
 • Susitarimas tarp ūkio subjektų;
 • Konfidencialumą užtikrinanti sutartis;
 • Laikinoji darbo sutartis;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
 • Kitas sutartis.
 • Sutarčių analizė.
 • Sutarčių koregavimas;
 • Sutarčių nutraukimas.
DARBO TEISĖ:
 • konsultuoja ir atstovauja individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose;
 • darbo sutarčių rengimas;
 • darbo sutarties su užsieniečiais rengimas;
 • laikinųjų darbo sutarčių rengimas;
 • darbo sutarties su vadovu rengimas;
 • kolektyvinių sutarčių rengimas;
 • nekonkuravimo susistarimų rengimas;
 • konfidencialumą užtikrinančių sutarčių rengimas;
 • dokumentų rengimas teritorinei darbo biržai;
 • personalo valdymo dokumentų rengimas;
 • konsultacijos dėl leidimo dirbti Lietuvoje;
 • konsultacijos dėl laikinojo įdarbinimo Lietuvoje;
 • konsultacijos dėl vadovo paskyrimo,atšaukimo;
 • konsultacijos dėl nesąžiningų konkurencijos veiksmų;
 • konsultacijos dėl klaidinančios reklamos;
 • darbo tvarkos taisyklių rengimas;
 • visiškos materialinės atsakomybės sutarties juridinė analizė;
 • susisitarimo tarp ūkio subjektų juridinė analizė;
 • darbo laiko apskaitos juridinė analizė;
 • pareiginių nuostatų juridinė analizė;
 • skundo dėl Konkurencijos tarybos sprendimo rengimas;
 • ieškinio dėl neteisėto atleidimo rengimas;
 • atstovavauja valstybinei įmonei ginče su darbuotojais;
 • astovavojau ginče dėl neišmokėto darbo užmokesčio už viršvalandinį darbą;
 • atstovauja ginče, kai darbuotojas atleistas dėl: darbuotojo kvalifikacijos, profesinių gebėjimų;
 • atstovauja derybose.
 

Facebook

Nuorodos